O nás

Naše společnost byla založena na konci roku 1992 původně jako softwarová firma, do které v roce 2002 přesunul nový hlavní společník Ing. Jiří Charuza svoje poradenské aktivity pro podniky a především poskytování znaleckých posudků. V letech 2007 až 2012 byla společnost součástí nadnárodní auditorské skupiny VGD, kdy zajišťovala zpracování znaleckých posudků především pro podnikové transformace, fúze a akvizice dle potřeb této významné poradenské skupiny.

Od roku 2012 již společnost opět vystupuje zcela samostatně, nejdříve pod názvem CHARUZA ADVISORY a po propojení s britskou společností FINESTAR INVEST LTD zaměřenou na výzkum a vývoj v oblasti matematických metod modelování nese od konce roku 2020 název FINESTAR s.r.o. Řídícím parterem a jednatelem zůstává Ing. Jiří Charuza.

Za celou dobu existence jsme našim zákazníkům dodali více něž 430 znaleckých posudků na ocenění podniků a jejich částí v úhrnné tržní hodnotě přesahující 37,2 mld. Kč. V současnosti jsou oceňovací služby zaměřeny nejen na zajištění dodání znaleckých posudků, ale i na podpůrné a poradenské služby pro znalce i investory.

Naše sídlo je umístěno v Praze, back office v privátní kanceláři v Liberci.