Naše služby

OCEŇOVÁNÍ

  • odhady a znalecké posudky na oceňování podniků, cenných papírů, pohledávek, nehmotného majetku, strojů a technologií
  • tržní odhady nemovitostí, výnosové ocenění komerčních objektů

PORADENSTVÍ

  • ekonomicko-organizační poradenství a interim management
  • analýzy efektivity a návratnosti investic, podpora při řízení rizik nových projektů
  • strategické plánování a výhledy cash-flow

REALITY

  • administrativní služby při správě nemovitostí
  • realitní služby formou zprostředkování elektronických aukcí nemovitostí