Naše služby

  • realitní služby formou zprostředkování elektronických aukcí nemovitostí
  • tržní ocenění komerčních nemovitostí i objektů k bydlení ve formě odborného posudku
  • administrativní služby při správě nemovitostí
  • dodávání posudků soudních znalců v oboru ekonomika na ocenění podniků, cenných papírů, nehmotného majetku, pohledávek a strojů
  • zpracování indikativních tržních ocenění podniků pro účely získání nezávislého názoru a možné cenové argumentace k zamýšlené transakci
  • přípravné práce a finanční analýzy pro soudní znalce při zpracování znaleckých posudků
  • ekonomické a účetní poradenství pro podnikatele
  • analýzy efektivity a návratnosti investic, podpora při řízení rizik
  • fotografické práce zaměřené na dokumentaci a evidenci majetku