Naše služby

  • dodávání posudků soudních znalců v oboru ekonomika na ocenění podniků, cenných papírů, nehmotného majetku, pohledávek a strojů
  • zpracování indikativních tržních ocenění podniků a komerčních nemovitostí
  • přípravné práce a finanční analýzy pro soudní znalce při zpracování znaleckých posudků
  • ekonomické poradenství při řízení podnikání
  • analýzy efektivity a návratnosti investic, podpora při řízení rizik
  • administrativní služby při správě nemovitostí
  • fotografické práce zaměřené na dokumentaci a evidenci majetku